วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่9วันพุธที่17กรกฎาคม2554


- อ. จ๋า ให้นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน  อ. จ๋า แจกเกมการศึกษา พร้อมอธิบายในการเล่นเกมแต่ละเกม


- Puzzle ( รูปสวนสนุก )
- เมมโมรี่  คิงส์ไลออน
- What  sit discovers
- Differix  ภาพล๊อตโต้ 
- มิฟฟี่  ล๊อตโต้

- ร่วมกันตอบคำถาม  อภิปราย  ให้ความคิดเห็น จากการเล่นเกมการศึกษา
- เกมจับภาพ  เด็กได้ลองผิดลองูก  ได้สังเกต จากการเล่นเกมการศึกษา
- อ.จ๋า นำหนังสือ Popup เรื่องสัตว์ป่า มาให้ชม บอกหลักการทำสื่อ Popup เทคนิคในการทำลื่อ ให้ออกมาน่าสนใจ สอดคล้องกับการเรียน ทำให้เด็กอยากรู้อยากเห็น

ส่งงาน

ป้ายนิเทศ

แบบวาด ๔  ช่องสมุดเล่มเล็ก

งานปาก


Popup ดอกไม้

 
ภาพชักกระต่าย
 
 
ภาพชัก นก

ภาพกิจกรรม เกมการศึกษาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น