วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่10วันพุธที่24สิงหาคม2554

- ทำไมต้องทำสื่อ > เพื่อรู้เทคนิคในการทำสื่อเพื่อนำไปพัฒนาในกสรสอนเด็ก
                              > ถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดทักษะ
                              > สิ่งที่สร้างขึ้นมา / ผลิต
                              > ของจริง / สถานการณ์จริง
 - ต้นแบบ  > เพลง
                  > นิทาน
                  > เกมการศึกษา
                  > เทคนิค > เคลื่อนไหว > เดิน > 2 มิติ , 3 มิติ
                                                        > หมุน
                                  > Popup
                                  > เชื่อก
                                  > ทำภาพนูน
                                  > วัตถุเสมือน

- สื่อเป็นตัวถ่ายทอด  สื่อต้องมีโอกาสให้เด็กได้สังเกต
- สื่อต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้
- สื่อเป็นตัวถ่ายทอดความรู้และทักษะ
- อาจารย์ ยกตัวอย่างในการทำสื่อ พับ เช่น รูปสุนัข

ตัวกำกับ


 - ตัวเด็ก > แข็งแรงไหม ( ความแข็งแรงของสื่อ )
- สาระของเรื่อง > เช่น หน่วยของผลไม้ > เคลื่อนไหวและจังหวะ > เพลง ส้มโอ มังคุด ละมุด ลำใย                                                                                                                             มะเฟือง มะไฟ ขนุน น้อยหน่า
                                                                                                      > จะใช้ในเหตุการณ์ไหน จังหวะไหน                                                                                                       > เสริมประสบการณ์ ของจริง นิทาน
                                                                                                      > คำคล้องจอง ภาพต่างๆ
- เวลา > ประหยัดเวลา
- งบประมาณ
- การเคลื่อไหวและจังหวะ
- ภาพ ( การประกอบอาหาร )
- เกมการศึกษา
- กลางแจ้ง > เครื่องเล่นสนาม เข่น ทราย , ล้อยาง > คิดออกแบบเกม > กระโดด
- ศิลปะสร้างสรรค์ > สีน้ำ , ดินน้ำมัน , สีเทียน
- เกมอิสระ > เล่นตามมุม

HomeWork

- ทำสื่อที่ทำจากขวดน้ำที่ใช้แล้ว ( ขยะจากขวดน้ำ นำมารีไชร์เคอร์ ) 4 คน ต่อ 1 ชิ้น งาน
- เด็กเรียนรู้อะไร
- วัตถุประสงค์
- วิธีทำ ( ถ่ายรูปตามลำดับขั้นตอน )
- อ่านเกมการศึกษา

ส่งงาน


ภาพชัก หมี

ภาพชัก ฮิปโป

ภาพมิติ มะเขือ

ถาพมิติ ดอกไม้
ภาพมิติ สับปะรด


Popup กว้าง


Popup แตงโม


แผ่นรองตัด

- แบบร่าง Popupไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น