วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่7วันพุธที่3กรกฎาคม2554

- ส่งงาน สื่อ Popup เช็คงานส่ง
- อาจารย์แนะนำในการทำสื่อ  บอกเทคนิคในการทำสื่อ Popup
- การนำสื่อเข้าสู่บทเรียน การแก้ไข้ปัญหาในการทำงาน ( สื่อ )
- อาจารย์ แจกกระดาษ สอน การ ทำสมุด จากกระดาษเหลือใช้ , ทำปากเป็ดจากกระดาษเหลือใช้ 

Homework


- วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค 54  เวลา 08.30 น. อบรม สอนเรื่องของการทำภาพหักมุม  การพับแบบขยับได้
- เตรียม อุปกรณ์ มาดังนี้ > กรรไกร,คัดเตอร์,สีไม้,ที่รองตัด ( กระดาษกล่อง,กระดาษลัง )
- ทำใบลงคะแนน 14 ช่อง
- วาดรูปจากการพับ ปาก มา 1 ตัว
- ทำรูปภาพต่อกัน 4 ช่อง กว้าง 3 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว ช่องละ 2 นิ้วครึ่ง


สื่อ Popup เรื่อง หนูแดงยิ้มแย้ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น