วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่6วันพุธที่27กรกฎาคม2554

- อ.จ๋า พูดถึงการเดินรณรงค์ในวันพุธที่ผ่านมา
- สื่อในการรณรงค์มีอะไรบ้าง
       - การแสดง               - การโฆษณา         - ป้าย รูปภาพ คำขวัญ
       - การพูดอภิปราย      - ใบปริว                 - ประชาสัมพันธ์

- กิจกรรมในการเดินรณรงค์มีอะไรบ้าง
       - การเดิน                                      - การวาดภาพใส่ไปรษณีการ์ด
       - การแจกการ์ดที่ทำด้วยตนเอง    - การทดลอง

- อ.จ๋าพูดถึงการเล่นของเด็ก เด็กๆควรทำกิจกรรมด้วยตนเองโดยเด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 เช่น
       - ตา มีไว้ดู           - หู มีไว้ฟัง              - จมูกมีไว้ดมกลิ่น
       - ลิ้นมีไว้ชิม         - มือมีไว้จับ

- ได้พูดถึงการเรียนรู้ในแต่ละด้านของเด็กๆ
- การปรับความรู้ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่
- อ.จ๋าพูดว่า การที่เด็กปรับความรู้ใหม่เพื่อเกิดการรับรู้และเปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู้
- การเรียนรู้ คือ การอยู่รอดในสังคม
- วันนี้ อ.จ๋าให้จับกลุ่ม 5 คน ทำสื่อ (การทำภาพหมุน) โดยการจำลอง


  Homework

 - ให้ นักศึกษาทำสื่อ (ภาพหมุน) ออกแบบ ของใครของมัน* ไม่ได้ไปเรียน คัดลอกจาก นางสาวชนากานต์  บุญคำ

      
 
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น