วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่4 วันพุธที่13กรกฎาคม2554

- ร้องเพลงหน้าชั้นเรียนที่แต่งมาแต่ละกลุ่ม
- นิทาน > เป็นสื่อตัวกลาง > เป็นสื่อเพื่อจะสอน
- ในการสอนมี 3 จังหวะ > เป็นจังหวะของเพลง > 1. การนำเข้าสู่บทเรียน
                                                                           > 2. สอน
                                                                           > 3. สรุป
- เกมส์ คือ สิ่งที่ต้องมีการเล่น , สิ่งที่เราจัดให้เด็กได้ลงมือทำ , การเตรียมสิ่งต่างๆให้เด็ก                                         เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ
- การเล่น การลงมือกระทำกับวัตถุอย่างไม่เป็นทางการ 
- มีเกมส์อะไรบ้าง > ตัดต่อ
                             > จับคู่ > สัมพันธ์ > แม่ลูก
                                                         > เงา
                                                         > สี
                                                         > จำนวนนับตัวเลข  > วัตถุประสงค์
                                                         > ภาพกับอักษร
                                                         > ภาพซ่อน
- ทำเพื่อให้เด็กพัฒนาความรู้ทักษะในด้านไหนบ้าง
- ด้านสติปัญญา >  สังเกต , เก็บข้อมูล
                           > ความสัมผัส 
                           > การคิดเชิงเหตุผล , อนุกรม
- ด้านอารมณ์ > ความเพลิดเพลิน
- ด้านสังคม    > บางอย่างเล่นคนเดียว , เล่นเป็นกลุ่ม

กิจกรรม หน้าชั้นเรียน

กลุ่มของหนูร้องเพลง

เพลง เจ้ากระต่ายน้อย
เจ้ากระต่ายน้อยกระโดดมา 1 ตัว กระโดดและก็หมุนๆไปรอบตัว
กระโดดทางซ้าย กระโดดทางขวา  กระโดดไปข้างหน้า    กระโดดไปข้างหลัง
เจ้ากระต่ายน้อยกระโดดมา 2 ตัว   กระโดดและก็หมุนๆไปรอบตัว
กระโดดทางซ้าย กระโดดทางขวา  กระโดดไปข้างหน้า    กระโดดไปข้างหลัง
เจ้ากระต่ายน้อยกระโดดมา 3 ตัว   กระโดดและก็หมุนๆไปรอบตัว
กระโดดทางซ้าย กระโดดทางขวา  กระโดดไปข้างหน้า    กระโดดไปข้างหลัง 


HomeWork


- เขียนโมเดล , คิดเกมส์การศึกษา , ร่างแบบ 
- คัด ก - ฮ


                                      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น