วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่5วันพุธที่20กรกฎาคม2554

- ส่งงาน คัดไทย และ เกม การศึกษา
- เกมการศึกษา > จับคู่
                         > เรียงขนาด
                         > จิ๊กซอ > การที่จะเติมภาพให้ติดต่อให้สมบูรณ์
                         > ปิงโก
                         > ตัดต่อ , โดมิโน
                         > เรียงลำดับ
                         > จัดหมวดหมู่
- เกมการศึกษา > เด็กได้เล่นอิสระเพื่อมีทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดสติปัญญา            
- เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ปรากฎอยู่ในกิจกรรมประจำวัน ที่ปรากฎในตาราง
- เกมการศึกษาจะอยู่ในกิจกรรมประจำวัน
       คือ 1) กิจกรรมเคลื่อนไหว จังหวะ
             2) กิจกรรมศิลปะ
             3) เกมส์การศึกษา
             4) กิจกรรมเสริมประสบการณ์
             5) กิจกรรมเล่นตามมุม (เสรี)
             6) กิจกรรมครึ่งวงกลม
- อาจารย์ให้ร้องเพลง ปฐมวัยมาแล้ว และ ก็เพลงต้านยาเสพติด

- ใช่สื่อ เช่น VDO , ภาพ , การแสดงละคร เช่น การแสดงละครบทบาทสมมุติ > จำต้องได้
                                                                                                                         > ต้องเป็นของจริง
                                                                                                                         > ของปลอมเป็นโมเดล
                                                                                                                         > เป็นสัญญาลักษณ์


เพลง ลด เลิก เหล้า

มา  มา  มา พวกเรามา ลดเลิก เหล้า เบียร์  ( ซ้ำ )

บุหรี่ และ  สิ่งเสพติด ( ซ้ำ )

เพื่อเราและเพื่อในหลวง

HomeWork

- ทำเกมการศึกษา เลือกทำ 1 อย่าง คนละ 1 ชุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น