วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่3 วันพุธที่6มิยถุนายน2554

- อาจารย์เปิดเพลง  " เล่นอะไรทำเอง "  เป็นเพลงสอดแทรกความประหยัด การร่วมการประดิษฐ์ของเล่นทำเอง เกิดความภูมิใจ พึ่งพาตนเองได้
 - เพลง "อย่าทิ้งต้องเก็บ" ถ้าเห็นมันรกก็ต้องเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อย่าทิ้งตามใจตนต้องทิ้งให้ถูกที่
- ร่วมกันออกความคิดเห็นจากการฟังเพลง
-ฟังเพลงแล้วได้อะไร เพลง " เล่นอะไรทำเอง " ประหยัด,สร้างสรรค์,พึ่งพาตนเอง,ได้ของที่ไม่เหมือนใคร,รู้ค่าของสิ่งของ,ได้ใช้ความคิด,เกิดความภูมิใจ,การร่วมกันคิด,ใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์,ของที่ใช้แล้วนำมาสร้างสรรค์,สามัคคี,สร้างรายได้,ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เพลงสามารถนำไปใช้ในการเข้าสู่กิจกรรม
- สื่อ > ความหมาย > เป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดการเรียนรู้
                               > สิ่งที่ถ่ายทอดทำให้เข้าใจ,รับรู้
                               > การเรียนรู้คืออะไร > เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
* สอดแทรกกับการเรียนรู้ตอนนั้นให้เข้ากับสถานณ์กับการเรียน > การใช้เพลงเป็นสื่อ
                                                                                                   > สื่อที่เป็นเพลง
- เพลง " พระรัตนตรัย " > พระพุทธศาสนา > พระพุทธ,พระธรรม,พระสงฆ์
                                                                   > การทำความเคารพ, การทำความดี,สอนให้ปฎิบัติธรรม


HomeWork 

- แบ่งกลุ่ม 3 คนแต่งเพลง
- วาดรูป ยาเสพติด พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพ ( วาดลงไปรษณีย์บัตร )
- คัด  ก - ฮ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น