วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่11วันพุธที่31สิงหาคม2554

- อ. จ๋า บอกเทคนิคการทำสื่อ จากขวดน้ำพลาสติก

- ร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปราย เรื่องของเกมการศึกษา > การจับคู่ คือ ทักษะ การสังเกต

- อุปมาอุปไมย คือการเชื่อมโยงแบบมีเหตุผล

- อ. จ๋า อธิบายเกม อุปมาอุปไมย

- อ. จ๋า อธิบายขั้นตอนการทำ Mymap

- ชม VDO การเล่นมุมบทบาทสมมุติของเด็กต่างชาติ ( โทรทัศน์สำหรับครู )ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการทำ Mymap

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการทำ Mymapส่งงานทำจากขวดนมเปรี้ยวปลาหมึกน้อย

ครูให้ทำ Mind Mappingไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น