วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่14วันพุธที่21กันยายน2554

*หมายเหตุ : เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
ในรายวิชา   การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (EAED2203)
ณ  อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก  (ช้น8)


เด็กๆ อนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตจันทรเกษม
นักศึกษาชั้นปีที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น