วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่12วันพุธที่7 กันยายน2554

-ส่งงาน

- จับกลุ่ม 5 คน ผลิตเกมการศึกษา กลุ่มละ 1 หน่วย

- นักศึกษาให้ความร่วมมือ ในการที่มีอาจารย์มาสอบสอน 2 คน

- อ. จ๋าอธิบายถึงเกมการศึกษา และกำหนดวันส่ง

- อ. จ๋า อธิบาย การทำสื่อ เรื่องของสี


HomeWork 

- กลุ่มของดิฉัน ทำหน่วยที่ 6  หน่วย ผลไม้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น